Dịch vụ

Đào tạo pha chế

Chúng tôi tự hào với đội ngũ nghiên cứu phát triển pha chế có nhiều năm kinh nghiệm, TAKA FOODS mang đến quy trình đào tạo pha chế bài bản, chú trọng đào sâu vào nguyên lý, tạo cơ hội thực hành kiến tạo bản sắc riêng của người pha chế, giúp hiểu rõ hơn về ngành pha chế Việt Nam. Đặc biệt, có cơ hội thực hành nhiều hơn và có tính ứng dụng cao.

thông tin khoá học